Luontoarvot näkyvät suunnitelmissa

www_YmpaeristoearvotB.jpg www_ympaeristoearvotA.jpg ymparisto.jpg www_ympar_Nukarinkoski.jpg

Ilvesvuoren yritysalue sijaitsee keskeisellä paikalla ja siitä tulee jatkossa ”Nurmijärven käyntikortti”. Kaavoituksessa ympäristöarvot tulevat monipuolisesti esiin. Kauneimmat maastokohdat pyritään säästämään ja maaston erityispiirteet otetaan huomioon. Ilvesvuori ei ole pohjavesialuetta. Suunnittelussa huomioidaan myös kevyen liikenteen väylät ja ekologisesti kestävät ratkaisut esim. hulevesien johtamisessa.

Koko alueen suunnittelussa on mietitty, miten hyödynnetään ympäristölle ystävällisiä energiavaihtoehtoja. Alue on liitetty biopolttoaineita käyttävään kaukolämpöverkkoon. Savukaasujen lämpö otetaan talteen lauhdutuslaitteistolla ja ne puhdistetaan sähkösuodattimella.