Mittava palveluverkko tukee yrittämistä

Yrityspalveluita tuotetaan sekä kunnan sisällä että yhdessä seudun ja sen kehittämisorganisaatioiden kanssa. Seudullinen KUUMA – elinkeinostrategia määrittelee yhteiset linjaukset ja painopisteet.

Yrityspalveluja tuottavat – elinkeinotoimen lisäksi – asemakaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen, katujen kunnossapito, vesi- ja jätehuolto ja ympäristölliset palvelut. Myös sivistys-, asunto- sekä sosiaali- ja terveystoimi tuottavat yrityspalveluja.

Yritysneuvonnan ja muut alihankintapalvelut kunta ostaa seudullisilta ja muilta toimijoilta. Neuvontaa yrityksen perustamiseen tai jo olemassa olevan yritystoiminnan kehittämiseen antaa Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Keuke.