Mittava palveluverkko tukee yrittämistä

Yrityspalveluita tuotetaan sekä kunnan sisällä että yhdessä seudun ja sen kehittämisorganisaatioiden kanssa. Seudullinen KUUMA – elinkeinostrategia määrittelee yhteiset linjaukset ja painopisteet.

Yrityspalveluja tuottavat – elinkeinotoimen lisäksi – asemakaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen, katujen kunnossapito, vesi- ja jätehuolto ja ympäristölliset palvelut. Myös sivistys-, asunto- sekä sosiaali- ja terveystoimi tuottavat yrityspalveluja.

Yritysneuvonnan ja muut alihankintapalvelut kunta ostaa seudullisilta ja muilta toimijoilta. Neuvontaa yrityksen perustamiseen tai jo olemassa olevan yritystoiminnan kehittämiseen antaa Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Keuke.

Vinkki neuvoo maksutta

Yritysneuvontapalvelut on keskitetty yrityspalvelupiste Vinkkiin. Se sijaitsee Klaukkalassa Lepsämäntie 1:ssä Kauppakeskuksen tiloissa. Yritysneuvojan palvelu on käyttäjälle maksutonta.

Kunta pitää yhteyttä yrityksiin ja elinkeinoelämän järjestöihin jatkuvasti ja suunnitelmallisesti.  Se näkyy elinkeinotoimen yrityskäynteinä sekä yrittäjäjärjestöjen ja muiden alueellisten toimijoiden tapaamisina. Kuuntelemalla yrittäjiä kunta vastaa ajankohtaisiin tarpeisiin ja pystyy palvelemaan paremmin.