Apua ja tukea koulutukseen ja rekryyn

Nurmijärvellä työnantajia palvelee Uudenmaan TE-toimisto. Sen kautta työnantaja saa monipuolista apua henkilöstön hankintaan, mutta tarvittaessa myös henkilöstön kehittämiseen ja vähentämistilanteisiin.

Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja.Se on henkilöstön hankinnan ja kehittämisen asiantuntija, joka tuntee elinkeinoelämän, työmarkkinat ja työnhakijat. Se on osa seudullista yrityspalveluverkostoa ja se räätälöi ratkaisut työnantajan tarpeisiin.

Katso lisää täsmäkoulutuksesta

TE-toimiston kautta Nurmijärven alueella täytetään vuosittain yli 3000 avointa työpaikkaa. Työpaikkojen täyttö on nopeaa ja tehokasta, myös sijais- ja määräaikaishakuihin.

Kunta voi myös auttaa yritystä rekrytointitilaisuuden järjestämisessä ja markkinoinnissa.